Available courses

SN28 - Level 1

SN28 - Level 1

- Khóa học: Just Speak!
Khóa luyện nói hoàn toàn bằng tiếng Anh giành cho các bạn vừa mới bắt đầu, làm quen lại với những bài học nói căn bản mà vô cùng hữu ích trong giao tiếp.
- Thời gian: Thứ 357 5h30
- Trợ giảng: Ms.Thư
- Tình trạng: Đang diễn ra

SN25 - Level 2

SN25 - Level 2

- Khóa học: Debating
Chiến thắng bất kì cuộc tranh luận nào, làm quen với các cấu trúc biện luận cơ bản để giao tiếp tự tin và thuyết phục hơn.
- Thời gian: Thứ 246 8h30
- Trợ giảng: SpeakNative
- Tình trạng: Đang diễn ra

SN26 - Level 1

SN26 - Level 1

- Khóa học: Just Speak!
Khóa luyện nói hoàn toàn bằng tiếng Anh giành cho các bạn vừa mới bắt đầu, làm quen lại với những bài học nói căn bản mà vô cùng hữu ích trong giao tiếp.
- Thời gian: Thứ 357 8h30
- Trợ giảng: Ms. Trân
- Tình trạng: Đang diễn ra

Speak Confident

Speak Confident

- Khóa học: SpeakConfident
Khóa học hoàn toàn miễn phí giúp sinh viên tự tin nói tiếng Anh chỉ sau vài buổi! Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY
- Thời gian: Hằng tuần
- Giáo viên: 100% bản xứ
- Tình trạng: Đang diễn ra

SN24 - Level 2

SN24 - Level 2

- Khóa học: Debating
Chiến thắng bất kì cuộc tranh luận nào, làm quen với các cấu trúc biện luận cơ bản để giao tiếp tự tin và thuyết phục hơn.
- Thời gian: Thứ 246 7h
- Trợ giảng: Mr. Thắng
- Tình trạng: Đang diễn ra

SN27 - Level 1

SN27 - Level 1

- Khóa học: Just Speak!
Khóa luyện nói hoàn toàn bằng tiếng Anh giành cho các bạn vừa mới bắt đầu, làm quen lại với những bài học nói căn bản mà vô cùng hữu ích trong giao tiếp.
- Thời gian: Thứ 246 8h30
- Trợ giảng: Ms.Ngọc
- Tình trạng: Đang diễn ra

SN23 - Level 3

SN23 - Level 3

- Khóa học: Presentation
Khóa huấn luyện thuyết trình đỉnh cao bằng tiếng Anh với phương pháp Modelling cùng các bậc thầy về thuyết trình trên thế giới
- Thời gian: Thứ 246 7h
- Trợ giảng: Mr.Giang
- Tình trạng: Đang diễn ra

TOEIC 550,700,850 LC & RC

TOEIC 550,700,850 LC & RC

- Khóa học: TOEIC 0 To 550+ 
Khóa học đặc biệt giúp tăng tốc kỹ năng TOEIC để đạt nhanh mốc 550+ bằng các phương pháp SSE và sử dụng công nghệ nâng cao chất lượng học.
- Thời gian: Online và Offline
- Teacher: Mr.Giang
- Tình trạng: Sắp diễn ra